O NAMA

Organizovano vršenje osnovne delatnosti sakupljanje i odvoženje
komunalnog otpada započelo je osnivanjem KRO “Napredak”
1947. godine. aktom Skupštine opštine Novi Pazar.

Odlukom Skupštine opštine Novi Pazar iz 1992. godine iz podele
KRO “Napredak” na četiri javna preduzeća osniva se JKP “Čistoća” a
1997. godine i JP “Gradska pijaca” fuzijom postaje sastavni deo našeg preuzeća.

2010, godine se nazivu dodaje “Gradska” i postaje JKP ”Gradska Čistoća”


JKP ''Gradska čistoća'' obavlja više različitih delatnosti i to:

- delatnost sakupljanja, odvoženja i deponovanja smeća koja je upisana kao pretežna delatnost
- održavnje higijene javno prometnih površina (čišćenje i pranje kolovoza, trotoara, trgova itd.), kao i održavanje pomenutih površina u zimskim
   uslovima (čišćenje
 snega, posipanje soli itd.)
- održavanje gradskog parka kao i ostalih zelenih površina u gradu,
- sakupljanju i baliranju reciklabilnog otpada,
- održavanje šetališta uz rečna korita,
- održavanje i uređenje gradskih grobalja i pružanje pogrebnih usluga, kao i prodaja pogrebne opreme preko specijalizovane prodavnice,
- organizovanje rada, održavanje i uređenje pijaca koje se nalaze u sastavu preduzeća, a to su:
   ~ kvantaška pijaca za prodaju na veliko voća i povrća;
   ~ o pijaca kabaste robe;
   ~ o velika i mala robna pijaca;
   ~ zelena pijaca;
   ~ pijaca mlečnih i suhomesnatih proizvoda;
- održavanje deponije za bezbedno odlaganje, obradu i neutralisanje komunalnog, industrijskog otpada,  
- ZOO usluge,
- ostale usluge kao: dostava pitke vode cisternamau delove grada koji  nemaju uredno snabdevanje pijaćom vodom, iznajmljivanje    
   građevinskih mašina 
po radnom času.

ZAKONSKA OBAVEZA SVAKOG KORISNIKA JE DA

#PLATI RAČUN !

Par reči o nama

1

Organizovano sakupljanje i odvoženje komunalnog otpada započelo je osnivanjem KRO “Napredak”
1947. godine aktom Skupštine opštine Novi Pazar.

2

Odlukom Skupštine opštine Novi Pazar iz 1992. godine iz
podele KRO “Napredak” na četiri javna preduzeća osniva
se JKP Čistoća - 2010. godine JKP Gradska Čistoća.

3

Godine 1997. JP Gradska pijaca fuzijom postaje
sastavni deo našeg preduzeća.

4

Javno komunalno preduzeće "Gradska Čistoća" šifra
delatnosti 3811 - sakupljanje otpada koji nije opasan.                                 

14M+

14.229.516 m² opranih površina u godini

600T

600 tona otpada se reciklira

350T

350 tona smeća dnevno očistimo

200+

Prosečno 200 radnika na terenu brinu za čistiji grad                         

Naša ekipa na terenu

Ekologija je, pre svega, način života. Ekološka svest i savest se baš kao i svaka svest nalazi uvek uz tebe i neprekidno te pita da li je tvoj postupak dobar. Kada pružiš ruku da otkineš granu, pa se trgneš, kad kreneš da prodrmaš mlado tek zasađeno stablo pa se predomisliš, kada pomisliš da baciš kesu sa smećem kroz prozor, pa se postidiš - znači da sve vreme nad tvojim postupcima bdi tvoja ekološki kulturna savest i opominje te da sve to ne treba da radiš, da si ti ekološki misleća osoba. Budi Savestan!

#PLATIRAČUN

JKP GRADSKA ČISTOĆA NOVI PAZAR

Adresa 

Čerkez Mahala bb
36 300 Novi Pazar


Konkakt

T: +381 64 815 7603
VIBER/WHATSAPP

Imate pitanje za nas:

0800 200 303
besplatna linija
Email: info @jkpgradskacistoca.rs

MISIJA/VIZIJA

Za čist Novi Pazar potrebno je da imamo zajedničku misiju i ličnu odgovornost #platiračun