Grad Novi Pazar i JKP Gradska Čistoća pozivaju građane da prijave sve uočene divlje deponije na teritoriji grada na broj telefona 020 / 314 566

Ovim putem građani mogu prijaviti potrebu za odlaganjem kabastog otpada.

SEKTORI

Sektor Čistoća 

U okviru sektora Čistoća deluju sledeće službe:

- Služba iznošenja smeća
- Služba čišćenja 
- Služba pranja 
- Služba zelenilo 
- Služba deponija 
- Služba održavanja grobalja 
- Služba održavanja 

Sektor Pijaca

U okviru sektora pijaca deluju dve službe:

- Služba naplate
- Služba održavanja pijaca 

Osnovne delatnosti u okviru ovih službi su organizovanje rada, održavanje i uređenje pijaca koje se nalaze u sastavu preduzeća, a to su: 

- kvantaška pijaca za prodaju voća i povrća na veliko
- pijaca kabaste robe, 
- velika i mala robna pijaca, 
- zelena pijaca i 
- pijaca mlečnih i suhomesnatih proizvoda 

Sektor Reciklaže

U okviru sektora reciklaže deluje dve službe:

- Služba sakupljanja otpada
- Služba selekcije otpada 

Osnovna delatnost ove službe sastoji se u sakupljanju i baliranju reciklabilnog otpada.

Ekonomski sektor 

U okviru Ekonomskog sektora deluje sledeće službe:

- Služba naplate
- Služba nabavke 
- Finansijska služba 

Sektor opšte pravnih poslova

U okviru sektora opšte pravnih poslova deluju sledeće službe:

- Služba opštih poslova
- Služba pravnih poslova 
- Služba obezbeđenja

ZAKONSKA OBAVEZA SVAKOG KORISNIKA JE DA

#PLATI RAČUN !

Par reči o nama

1

Organizovano sakupljanje i odvoženje komunalnog otpada započelo je osnivanjem KRO “Napredak”
1947. godine aktom Skupštine opštine Novi Pazar.

2

Odlukom Skupštine opštine Novi Pazar iz 1992. godine iz
podele KRO “Napredak” na četiri javna preduzeća osniva
se JKP Čistoća - 2010. godine JKP Gradska Čistoća.

3

Godine 1997. JP Gradska pijaca fuzijom postaje
sastavni deo našeg preduzeća.

4

Javno komunalno preduzeće "Gradska Čistoća" šifra
delatnosti 3811 - sakupljanje otpada koji nije opasan.                                 

14M+

14.229.516 m² opranih površina u godini

600T

600 tona otpada se reciklira

350T

350 tona smeća dnevno očistimo

200+

Prosečno 200 radnika na terenu brinu za čistiji grad                         

Naša ekipa na terenu

Ekologija je, pre svega, način života. Ekološka svest i savest se baš kao i svaka svest nalazi uvek uz tebe i neprekidno te pita da li je tvoj postupak dobar. Kada pružiš ruku da otkineš granu, pa se trgneš, kad kreneš da prodrmaš mlado tek zasađeno stablo pa se predomisliš, kada pomisliš da baciš kesu sa smećem kroz prozor, pa se postidiš - znači da sve vreme nad tvojim postupcima bdi tvoja ekološki kulturna savest i opominje te da sve to ne treba da radiš, da si ti ekološki misleća osoba. Budi Savestan!

#PLATIRAČUN

JKP GRADSKA ČISTOĆA NOVI PAZAR

Adresa 

Čerkez Mahala bb
36 300 Novi Pazar


Konkakt

T: +381 20 314 566
F: +381 20 332 390

Imate pitanje za nas:

0800 200 303
besplatna linija


MISIJA/VIZIJA

Za čist Novi Pazar potrebno je da imamo zajedničku misiju i ličnu odgovornost #platiračun